Zgłoszenie się do sprawy karnej w charakterze obrońcy – wzór

Zgłoszenie się do sprawy karnej w charakterze obrońcy.

Zgłoszenie się do sprawy karnej w charakterze obrońcy należy doręczyć do sądu wraz z upoważnieniem do obrony. Upoważnienie do obrony w przeciwieństwie do pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym nie podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej, część IV pełnomocnictwo w sprawach:

  • karnych;
  • karnych skarbowych;
  • dyscyplinarnych
  • o wykroczenia

jest zwolnione od opłaty skarbowej.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.