Podanie o zmniejszenie etatu na 1/2 wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zmniejszenie etatu to zmniejszenie wymiaru czasu pracy, czyli zmiana warunków pracy i płacy. Pracownik nie może podjąć decyzji o zmniejszeniu wymiaru etatu samodzielnie. Musi uzyskać zgodę pracodawcy, czyli złożyć podanie o zmniejszenie etatu na ½.

Taki wniosek powinien zostać odpowiednio uargumentowany. Najczęściej na zmniejszenie wymiaru czasu pracy decydują się rodzice, którzy chcą sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

Wniesione przez pracownika podanie o zmniejszenie etatu na ½ nie jest dla pracodawcy wiążące, chyba że wnioskodawcą jest pracownik uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje prawo obniżenia wymiaru czasu pracy, a z wnioskiem w tej sprawie powinien wystąpić na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze godzin. Pracodawca nie może odrzucić takiego podania.

Do przygotowania pisma z prośbą o zmniejszenie wymiaru czasu pracy można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o zmniejszenie etatu na ½. Jeśli pracodawca go zaakceptuje, zmiany do umowy o pracę wprowadza się za pomocą porozumienia zmieniającego, czyli aneksu do umowy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o zmniejszenie etatu na 1/2 wzór