Zmiana etatu

Co to jest zmiana etatu? Zmiana etatu oznacza zmianę liczby godzin pracy pracownika w ciągu tygodnia lub miesiąca. Zmiana wysokości etatu może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby godzin, w zależności od potrzeb pracownika lub pracodawcy. Zmiana etatu na mniejszy lub większy wymaga przeważnie zmiany umowy o pracę (ale można też sporządzić aneks do umowy o pracę, w którym określimy nową wysokość etatu).

 

Zmiana etatu może mieć wpływ na wynagrodzenie, staż pracy oraz wysokość wynagrodzenia pracownika i zakres jego obwoiązków w zakładzie pracy.

 

Jak zmienić wysokość etatu? Aby zmienić wysokość etatu, należy przede wszystkim porozumieć się z pracodawcą, dostarczając mu pisemną prośbę o zmianę etatu. Pracodawca może, lecz nie musi zgodzić się na taką zmianę, dlatego aby przekonać go do zmiany etatu pracownik powinien uzasadnić swoją prośbę, stosownym uzasadnieniem i argumentami.

 

Jak napisać uzasadnienie zmiany wymiaru etatu? warto powołać się np. na zmianę sytuacji rodzinnej, zmianę sytuacji zdrowotnej (pogorszenie stanu zdrowia) lub po prostu na osobiste powody.

Showing all 15 results