Zmiana etatu

Co to jest zmiana etatu? Zmiana etatu oznacza zmianę liczby godzin pracy pracownika w ciągu tygodnia lub miesiąca. Zmiana wysokości etatu może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby godzin, w zależności od potrzeb pracownika lub pracodawcy. Zmiana etatu na mniejszy lub większy wymaga przeważnie zmiany umowy o pracę (ale można też sporządzić aneks do umowy o pracę, w którym określimy nową wysokość etatu).

 

Zmiana etatu może mieć wpływ na wynagrodzenie, staż pracy oraz wysokość wynagrodzenia pracownika i zakres jego obwoiązków w zakładzie pracy.

 

Jak zmienić wysokość etatu? Aby zmienić wysokość etatu, należy przede wszystkim porozumieć się z pracodawcą, dostarczając mu pisemną prośbę o zmianę etatu. Pracodawca może, lecz nie musi zgodzić się na taką zmianę, dlatego aby przekonać go do zmiany etatu pracownik powinien uzasadnić swoją prośbę, stosownym uzasadnieniem i argumentami.

 

Jak napisać uzasadnienie zmiany wymiaru etatu? warto powołać się np. na zmianę sytuacji rodzinnej, zmianę sytuacji zdrowotnej (pogorszenie stanu zdrowia) lub po prostu na osobiste powody.

Showing 1–16 of 18 results