Opinia wychowawcy o uczniu wzór

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Opinia wychowawcy o uczniu przygotowywana jest między innymi na wniosek sądu rodzinnego czy na wniosek rodziców celem przedłożenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokument powinien wskazywać przede wszystkim podstawowe dane ucznia, czyli imię i nazwisko, datę urodzenia i oznaczenie klasy, do której uczęszcza. Pozostała część dokumentu to obserwacje nauczyciela.

Opinia wychowawcy o uczniu do sądu może dotyczyć nauki i zachowania, opinii innych nauczycieli (jak opisują dziecko), a także relacji ucznia z rówieśnikami. Do dokumentu dołącza się przykłady sprawdzianów i innych prac oraz listę ocen.

Opinia powinna zawierać konkretne stwierdzenia poparte przykładami. Nie powinna być ogólnikowa.

Wypełniając wzór opinii wychowawcy o uczniu, warto mieć na uwadze, jaki jest cel jej sporządzenia.

Jeśli dokumentu potrzebują pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy skupić się w swojej opinii na zachowaniu dziecka i jego na relacjach z nauczycielami czy rówieśnikami, a także na trudnościach związanych z przyswajaniem wiedzy. 

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Opinia wychowawcy o uczniu wzór
  1. Dokument pomocny, sporo treści.