Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór

Kategorie: , , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Przykładowa opinia o nauczycielu przydaje się w momencie, kiedy wniosek o jej wystawienie złoży sam nauczyciel, rada rodziców, rada szkoły czy też organ prowadzący. Dokument tego typu przygotowuje dyrektor placówki w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

Opinia o nauczycielu dotyczy stopnia realizacji jego obowiązków, wyliczonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz w ustawie Prawo oświatowe.

Przykładowa opinia o nauczycielu powinna odnosić się do sposobu realizowania zadań na danym stanowisku (zadań związanych z funkcjami szkoły: dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza).

Pismo dotyczy także relacji nauczyciela z uczniami, procesu doskonalenia zawodowego, dążenia do samorozwoju, kształcenia i wychowywania dzieci w odpowiedniej atmosferze, a także zaangażowania w życie szkoły. 

Wzór przykładowej opinii o nauczycielu uwzględnia nie tylko opisową ocenę postawy nauczyciela, ale również podsumowanie opinii, czyli ocenę ogólną. W treści pisma znajduje się także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od oceny.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Przykładowa opinia o nauczycielu – wzór
  1. Bardzo dobry wzór, polecam i dziękuję!