Przywrócenie terminu – wzór wniosku wraz z omówieniem

16.00 

Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu? Czynność dokonana po terminie nie wywołuje żadnych skutków zarówno wobec drugiej strony, jak i wobec sądu. Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej jest możliwe, jeżeli jego uchybienie nastąpiło bez winy strony. 

Przywrócenie terminu nie będzie jednak możliwe, jeżeli jego uchybienie nie powoduje dla strony negatywnych skutków procesowych.

Wniosek należy złożyć w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Termin ten jest terminem zawitym. Jeżeli natomiast od uchybionego terminu minął rok, przywrócenie terminu może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ważne! Wraz z wniesieniem wniosku o przywrócenie uchybionego terminu należy dokonać czynności procesowej.

Określenie sądu

Wniosek o przywrócenie terminu wraz z pismem procesowym należy wnieść do sądu, w którym czynność miała być dokonana.

Określenie stron postępowania

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, czyli swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podobne wzory pism:

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Przywrócenie terminu – wzór wniosku wraz z omówieniem