PKW zarejestrowała już pierwsze komitety wyborcze w wyborach samorządowych

PKW zarejestrowała już pierwsze komitety wyborcze w wyborach samorządowych
PKW zarejestrowała już pierwsze komitety wyborcze w wyborach samorządowych

W czwartek szef Polskiej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński oświadczył, że PKW zarejestrowała we wtorek trzy komitety wyborcze – Partii Razem, koalicji PO i Nowoczesnej oraz PSL. Termin zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia.

„Już zgłosiły się trzy komitety wyborcze. Komitet Partii Razem zgłosił się jako pierwszy. Zaraz po nim zgłosiły się dwa kolejne – komitet koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego” – przekazał szef PKW w radiowych Sygnałach Dnia.

Hermeliński przypomniał, że prowadzenie kampanii wyborczej można zacząć od dnia ogłoszenia rozporządzenia premiera ws. terminu wyborów. Natomiast czas zgłaszania komitetów upływa 27 sierpnia. „Z reguły w ostatnich dniach jest spora ilość zgłaszających się. Oczekujemy, że od jutra czy od przyszłego tygodnia liczba chętnych będzie wzrastać” – zaznaczył.

Czytaj też: Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r.

Stwierdził jednocześnie, że PKW nie ma narzędzi do karania kandydatów prowadzących tzw. prekampanię. Komisja również nie jest w stanie ocenić prowadzonych przez polityków działań w tym okresie. „Zgodnie z przepisami, możemy badać tylko okres od początku kampanii wybiorczej, od daty rozporządzenia premiera” – oznajmił.

Hermeliński poinformował także, że w poniedziałek komisja podejmie decyzję odnośnie formy karta wyborczej. Zdecydują czy będzie to książeczka czy tzw. płachta.

Z rozporządzenia premiera opublikowanego we wtorek wynika, że wybory odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Druga tura – 4 listopada.

 

Źródło: PAP.

więcej aktualności

Raport NIK: państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele w stosunku do frankowiczów

W czwartek został opublikowany raport NIK odnoszący się do kredytów we frankach. Zgodnie z nim instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów w latach 2005-2013 nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców. Następnie zaś zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków. "Skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom, wynikającym z charakteru tych kredytów oraz z nieuczciwych praktyk banków" – informuje raport NIK. W opinii kontrolerów, przy udzielaniu kredytów stosowane były nieuczciwe praktyki bankowe. W umowach kredytowych zawierane były m.in. niedozwolone postanowienia pozwalające na jednostronne kształtowanie przez banki wysokości oprocentowania lub kursów, po jakich przeliczane były raty kredytów. "Klauzulami abuzywnymi były także postanowienia przewidujące obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorcy, na warunkach które nie były znane kredytobiorcy w momencie zawierania umowy kredytu" – stwierdza raport. NIK przypomniał, że w latach 2005-2010 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych w obcych walutach. Zawarto blisko milion umów kredytowych objętych ryzykiem walutowym. "Ich wartość w szczytowym okresie w 2011 r. sięgnęła niemal 200 mld zł. Od tego czasu poziom zadłużenia wyrażony w walutach, z którymi te kredyty są powiązane systematycznie spadał" - czytamy. Czytaj też: Kredyt hipoteczny: udzielanie na nowych zasadach   Zdaniem kontrolerów przyczyną skuteczności banków była niska aktywność "organów administracji publicznej zobowiązanych do ochrony konsumentów. Niewyposażenie ich w skuteczne narzędzia działania. A także konstrukcja modelu ochrony, wymagająca wchodzenia na długotrwałą ścieżkę sądową w celu stwierdzenia występowania klauzul niedozwolonych". Oznacza to, że nawet jeżeli organy zidentyfikowały niewłaściwe praktyki banków, to ich eliminowanie było procesem długotrwałym. NIK zaznaczył, że mimo iż, banki uzyskały ogromne korzyści wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych, to „nie poniosły kar pieniężnych z tego tytułu. A ciężar i ryzyka związane z odzyskaniem tych kwot został przeniesiony na kredytobiorców". Z raportu NIK wynika, że państwo nadal nie wspiera dostatecznie kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. "Problem ten powinien zostać rozwiązany w drodze ustawowej" - podkreślono.   Źródło: PAP.  

Robert Biedroń nie będzie kandydował w wyborach samorządowych

Na portalu gazeta.pl. podano informację, że Prezydent Słupska Robert Biedroń nie będzie kandydował w wyborach samorządowych 2018 r. Zamiast tego ma ogłosić ogólnopolski projekt "Kocham Polskę". Z informacji portalu wynika, że Biedroń nie będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta Słupska. Obecny prezydent zamiast tego w planach ma ogłosić ogólnopolski projekt polityczny o nazwie "Kocham Polskę". Czytaj też: Wdrożenie RODO – najczęściej popełniane błędy  Źródło: PAP.  

Brak komentarzy

PKW zarejestrowała już pierwsze komitety wyborcze w wyborach samorządowych