Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ma ono obsługiwać od 2027 r. W założeniu lotnisko ma obsługiwać 100 mln pasażerów.

Port będzie usytuowany między Łodzią a Warszawą i ma pełnić rolę największego przesiadkowego portu lotniczego w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Warto zaznaczyć, że port nie będzie obsługiwał jedynie samolotów, ale ma funkcjonować jako węzeł przesiadkowy oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej.

Czytaj też: Andrzej Duda uważa, że rola prezydenta powinna być wzmocniona

Centralny Port Komunikacyjny ma na celu doprowadzenie do intensywnego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego oraz zapewni trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Źródło: PAP.

więcej aktualności

Decyzja o Brexicie już 12 czerwca

12 czerwca Izba Gmin weźmie pod lupę Ustawę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Będzie miała ona na celu odrzucenie poprawek Izby Lordów. W trakcie obrad nad ustawą lordowie wprowadzili 15 poprawek, które zostały określone przez czołowe postaci w brytyjskim rządzie jako "nieakceptowalne". Najważniejsze z nich to poprawka zobowiązująca rząd do pozostania we wspólnym rynku UE i unii celnej UE czy ta dająca parlamentarzystom prawo odrzucenia porozumienia w sprawie Brexitu i zmuszenia rządu do dalszych negocjacji z UE. Czytaj też: Brytyjska Izba Lordów przyjęła poprawkę ws. Brexitu W brytyjskiej Izbie Gmin przeważa Partia Konserwatywna, która stanowi niewielką większością dzięki koalicji z północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistów (DUP). Grupa proeuropejskich posłów ugrupowania zapowiedziała jednak, że jest gotowa rozważyć jednorazowe zagłosowanie wbrew pozycji rządu i poparcie opozycji w celu wymuszenia ustępstw. W wyniku tego o najważniejszych głosowaniach mogą decydować pojedynczy posłowie, a rząd może przegrać niektóre z nich. Źródło: PAP

Prezydent podpisał ustawę o specjalnej strefie ekonomicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, na podstawie której Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną. W wyniku tych zmian zlikwidowana zostanie obecna procedura zmiany granic stref ekonomicznych. Dzięki wprowadzonym zmianom ułatwienia podatkowe będą, nie jak do tej pory, dostępne jedynie w wyznaczonych strefach ekonomicznych, ale na terenie całego kraju, jednak z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Zlikwidowana zostanie procedura zmiany granic sse. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha. Teraz wykorzystany zostanie potencjał całej Polski, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych inwestycji, stanowiących siłę napędową regionów. Czytaj też: Andrzej Duda uważa, że rola prezydenta powinna być wzmocniona Ponadto decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana będzie na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat - im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie (dozwolona przez Unię Europejską), tym dłuższy okres zwolnienia. Do końca 2026 r., możliwe będzie wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat. Źródło: PAP.

Brak komentarzy

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym podpisana