Pozew o rozwód

Cena: 800zł

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo. Warunkiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Pozew o rozwód doprowadzi do rozwiązania związku małżeńskiego pod warunkiem spełnienia się zasadniczych warunków jakimi są zupełny i trwały rozkład pożycia związku małżeńskiego, tj. obejmuje wszystkie więzi łączące małżonków, czyli duchowe, fizyczne i gospodarcze. 

Należy przy tym pamiętać, że nawet przy wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami, rozwód nie zostanie orzeczony w przypadku, gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub wyrok rozwodowy jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Orzeczenie rozwodu może pociągać za sobą wiele konsekwencji w różnych dziedzinach życia. Wyrok, oprócz definitywnego rozwiązania małżeństwa, może zawierać rozstrzygnięcie o:

  • winie za rozkład pożycia;
  • sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
  • kontaktach z dziećmi;
  • alimentach, zarówno dla dzieci, jak i dla byłego małżonka;
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania;
  • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania;
  • podziale majątku wspólnego.

 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub bezpośrednio na adres biuro@znajdzparagraf.pl.

Opisz problem
    • (maksymalny rozmiar pliku 21 MB)

1 komentarz

Pozew o rozwód
  1. Dziękuje za pomoc i polecam!